Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístup ke znalostní databázi znalostních analýz
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 29.10.2021 10:00
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 12.11.2021 10:00
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru – část C) Bezdřevý ofsetový papír s úpravou pro laserový tisk (znovuvyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 01.10.2021 19.10.2021 09:00
Výroba a dodávky nití na pasové knížky // Production and Supply of Threads for Passport Books
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2021 01.11.2021 11:00
Podpora HSM modulů
nadlimitní Příjem nabídek 29.09.2021 01.11.2021 10:00
Servisní podpora technologií Check Point a LOGmanager
podlimitní Vyhodnoceno 01.09.2021 17.09.2021 09:00
Čerpání služeb v Google Cloud Platform 2021-2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2021 08.09.2021 10:00
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a xerografického papíru
podlimitní Vyhodnoceno 28.07.2021 25.08.2021 09:00
Odborná podpora v oblasti Microsoft
nadlimitní Hodnocení 14.07.2021 16.08.2021 10:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
nadlimitní Hodnocení 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
nadlimitní Vyhodnoceno 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 01.02.2021 10:00
Dodávka datových rozvaděčů pro technologie ICT
podlimitní Hodnocení 15.12.2020 02.02.2021 10:00
Dodání laminačního lisu (znovuvyhlášení)
nadlimitní Vyhodnoceno 05.11.2020 18.12.2020 10:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
všechny zakázky