Public contracts of Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Ministerstvo financí.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.94 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
Zajištění licencí a SW maintenance k produktům CA
below-the-threshold Receipt of tenders 23.11.2020 09.12.2020 10:00
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků
above-the-threshold Receipt of tenders 16.11.2020 17.12.2020 10:00
Řezací automat s páskováním
above-the-threshold Receipt of tenders 05.11.2020 09.12.2020 09:00
Dodání laminačního lisu (znovuvyhlášení)
above-the-threshold Receipt of tenders 05.11.2020 18.12.2020 10:00
Servisní podpora technologií Check Point a LOGmanager
small-scale public contract Evaluation 30.10.2020 10.11.2020 09:00
Poskytování služeb internetu a telekomunikačního spojení
below-the-threshold Receipt of tenders 27.10.2020 27.11.2020 10:00
Nákup prvků univerzálního kabelážního systému pro technologie ICT
above-the-threshold Receipt of tenders 27.10.2020 14.12.2020 10:00
Nákup nákladního vozidla kategorie N2 do 10t
below-the-threshold Evaluation 26.10.2020 18.11.2020 10:00
Prodloužení podpory páskových knihoven
below-the-threshold Evaluation 05.10.2020 21.10.2020 10:00
Páskové knihovny pro zálohování a archivaci
above-the-threshold Evaluation 02.10.2020 23.11.2020 10:00
Hyperkonvergovaná infrastruktura
above-the-threshold Evaluation 14.09.2020 12.11.2020 10:00
Obnova HW a SW v grafickém studiu
small-scale public contract Evaluation 31.08.2020 18.09.2020 09:00
Inovace difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy (e-OP)
above-the-threshold Evaluation 16.07.2020 21.08.2020 10:00
Dodání samolepícího papíru pro výrobu víza EU
below-the-threshold Evaluation 15.07.2020 17.08.2020 14:00
Dodání předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Evropské povolení k pobytu (ePKP) a elektronické občanské průkazy (e-OP)
above-the-threshold Evaluation 29.05.2020 14.07.2020 10:00
all public contracts