Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Kovoslužba hasicí přístroje, a. s. v Praze
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2018 06.02.2018 23:59
Výroba a dodání holografické fólie na dálniční známky
podlimitní Zadávání VZ 16.01.2018 02.02.2018 10:00
Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu
nadlimitní Zadávání VZ 15.01.2018 21.02.2018 11:00
Supervize akce Rekonstrukce kanalizace ulice Mánesova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2018 29.01.2018 23:59
Nákup 11 ks vozidel pro CS ČR
nadlimitní Příjem nabídek 08.01.2018 09.02.2018 10:00
Linka CToP pro výrobu tiskových desek a osvit filmu
nadlimitní Zadávání VZ 05.01.2018 12.02.2018 11:00
Rámcová dohoda na dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2018 29.01.2018 10:00
Poskytování pozáručních servisních služeb digitálního tiskového zařízení
podlimitní Zadávání VZ 03.01.2018 19.01.2018 10:00
Implementace výzev
nadlimitní Příjem nabídek 29.12.2017 29.01.2018 10:00
Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin
nadlimitní Příjem nabídek 28.12.2017 01.02.2018 10:00
Pojištění vozidel CS ČR na období 2018 - 2022
nadlimitní Příjem nabídek 27.12.2017 31.01.2018 10:00
Supervize akce „Oprava kanalizace ulice Mitušova“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2017 23.01.2018 23:59
Supervize – Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území – likvidace štěrbinové nádrže v obci Albrechtice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2017 25.01.2018 23:59
Multifunkční hřiště Havraň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2017 02.02.2018 23:59
Supervize nad realizací sanačních prací „VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.12.2017 22.01.2018 23:59
všechny zakázky