Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2023 01.06.2023 09:00
Supply of Contact Chip Modules // Dodávky kontaktních čipových modulů
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2023 10.07.2023 09:00
Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2023 16.05.2023 09:00
Ink Agitators for Intagliocolor “8” Device // Hrabla pro stroj Intagliocolor "8”
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2023 10.05.2023 09:00
Production and Supply of prelaminated card inlays with windows for ID1 cards // Výroba a dodávky předlaminátů s okénkem pro ID1 karty
nadlimitní Hodnocení 14.04.2023 17.05.2023 09:00
Produkty a služby M365
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2023 31.05.2023 11:00
Provozní a odborná podpora Integrovaného řešení systému Service Desk
nadlimitní Hodnocení 05.04.2023 11.05.2023 11:00
Production and Supply of Lamination Plates for ID1 Cards // Výroba a dodávky laminačních plechů pro ID1 karty
podlimitní Vyhodnoceno 31.03.2023 21.04.2023 09:00
Podpora a konzultace pro produkty WSO2 II
nadlimitní Hodnocení 03.02.2023 06.03.2023 14:00
Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards_reissue2 // Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1_opakování2
nadlimitní Vyhodnoceno 10.01.2023 13.02.2023 09:00
Production and Supply of Self-adhesive Paper for EU Visa Production // Výroba a dodávky samolepicího papíru pro víza EU
nadlimitní Vyhodnoceno 05.01.2023 07.02.2023 09:00
Provozní podpora k IS CICERO
nadlimitní Hodnocení 14.07.2022 19.08.2022 09:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 16.03.2018 10:00
všechny zakázky