Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace monitoringu kvality podzemní vody a zjišťování volné fáze polutantů, příp. její odčerpávání do doby zahájení další etapy sanačních prací na lokalitě FARMAK, a.s. v Olomouci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 17.05.2018 23:59
Přepravní služby pro MF 2018 - 2021
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 10:00
Dodávka kancelářského papíru pro resort MF
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 21.05.2018 10:00
Doprůzkum bývalého areálu společnosti AERO Vodochody a.s. – závod Kralupy nad Vltavou, ul. Trojanova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 14.05.2018 23:59
Odstranění kontaminace podlah a nesaturované zóny v areálu společnosti FERROMET a.s. ve Veselí nad Moravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 18.05.2018 23:59
„Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa“
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2018 22.05.2018 23:59
Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy
podlimitní Příjem nabídek 16.04.2018 23.05.2018 23:59
Informační systém pro dohled nad hazardními hrami
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 25.05.2018 10:00
Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2018 14.05.2018 10:00
Dodávka digitálního stroje s kamerovou kontrolou
nadlimitní Zadávání VZ 27.03.2018 23.04.2018 11:00
Supervize sanace ČS PHM Pardubice - Chrudimská včetně koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2018 18.04.2018 23:59
Zajištění podpory provozu integrovaného informačního systému státní pokladny
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2018 30.04.2018 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského nábytku 2018 - 2022
nadlimitní Hodnocení 19.03.2018 23.04.2018 10:00
Realizace prací dle Projektu doprůzkumu SEZ a zpracování AAR – TRANSFORMOVNA ČECHY STŘED MOCHOV, ČEZ Distribuce a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2018 18.04.2018 23:59
Supervize Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2018 10.04.2018 23:59
všechny zakázky