Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup infračervených spektrometrů pro CS ČR
nadlimitní Hodnocení 02.07.2018 20.07.2018 10:00
Úklid objektu GŘC – Studentská 1182, Bohumín
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 31.07.2018 11:00
„Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II – plovoucí zařízení (mola)“
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 07.08.2018 23:59
„Krejcarova lávka“
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2018 06.08.2018 23:59
Supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2018 27.07.2018 23:59
Supervize sanace DS PHM Bartošovice včetně koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2018 23.07.2018 23:59
Oprava kanalizace ulice Vilová
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2018 20.07.2018 23:59
Dodání systému pro zkoumání dokumentů a zabezpečovacích prvků
podlimitní Hodnocení 21.06.2018 18.07.2018 10:00
Úklid v objektech Celní správy ČR
nadlimitní Hodnocení 14.06.2018 17.07.2018 10:00
„Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 03.09.2018 23:59
"Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a"
nadlimitní Hodnocení 11.06.2018 16.07.2018 23:59
Realizace doprůzkumu a zpracování AAR na lokalitě společnosti PRIMAGAS, s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2018 27.06.2018 23:59
Nákup osobních motorových vozidel pro ROKOTR CS ČR IV – 2018
nadlimitní Hodnocení 04.06.2018 04.07.2018 10:00
„Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“
nadlimitní Hodnocení 21.05.2018 25.06.2018 23:59
Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě
nadlimitní Hodnocení 16.05.2018 09.07.2018 10:00
všechny zakázky