Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade telefonní ústředny (PBX)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 09.08.2021 09:00
Zajištění datové konektivity
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 06.08.2021 09:00
Dodávky hygienických a drogistických potřeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 30.07.2021 09:00
Odborná podpora v oblasti Microsoft
nadlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 16.08.2021 10:00
Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny (znovuvyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2021 02.07.2021 09:00
Výměna chlazení v serverovně 1.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2021 14.07.2021 09:00
Inovace difrakčního optického variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy_opakování // Innovation of Diffractive Optically Variable Image Device for Electronic ID Cards (eID)_reissue
nadlimitní Hodnocení 18.06.2021 21.07.2021 09:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
nadlimitní Hodnocení 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
nadlimitní Hodnocení 17.06.2021 19.07.2021 10:00
Navýšení kapacity síťové infrastruktury datových center
nadlimitní Vyhodnoceno 31.05.2021 01.07.2021 10:00
Rotační výsekový stroj se separátorem
podlimitní Hodnocení 27.04.2021 17.05.2021 09:00
Upgrade monitoringu v DC Vápenka II
nadlimitní Hodnocení 19.04.2021 26.05.2021 10:00
Osvitová jednotka a vyvolávací automat // Computer to High-Security Plate/Film and relating Plate Processor for Wet Offset Plates
nadlimitní Hodnocení 09.04.2021 08.06.2021 09:00
Výroba a dodávky univerzálního ceninového papíru s 50% podílem bavlny
nadlimitní Hodnocení 28.01.2021 22.03.2021 09:00
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
nadlimitní Hodnocení 30.12.2020 01.02.2021 10:00
všechny zakázky