Veřejné zakázky Ministerstva financí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD"
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2017 20.12.2017 23:59
Zajištění poskytování služeb podpory a rozvoje aplikace MONITOR na období 48 měsíců
nadlimitní Příjem nabídek 10.11.2017 18.12.2017 10:00
Pronájem osobních vozidel pro potřeby Auditního orgánu MF III
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2017 11.12.2017 10:00
Výroba a dodání holografické fólie na dálniční známky
podlimitní Zadávání VZ 03.11.2017 29.11.2017 10:00
Pětibarvový ceninový ofsetový tiskový stroj formátu B1 včetně servisu a stavebních úprav prostor
nadlimitní Zadávání VZ 03.11.2017 13.12.2017 11:00
Supervize akce Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2017 22.11.2017 23:59
Aktualizace analýzy rizika skládky sodné strusky ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2017 21.11.2017 23:59
Náchod Běloves - Rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2017 06.12.2017 12:00
Nákup vozidel pro projekt: Technické vybavení pro výkon trestního řízení
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2017 05.12.2017 10:00
Fyzická ostraha areálu skladů celní správy v Klášterci nad Orlicí
nadlimitní Příjem nabídek 30.10.2017 04.12.2017 10:00
„II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Hanon System Autopal s.r.o. – lokality v Novém Jičíně“
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2017 19.12.2017 23:59
„Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“
podlimitní Příjem nabídek 24.10.2017 14.12.2017 23:59
Supervize sanace SEZ ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. - lokalita Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2017 13.11.2017 23:59
Nákup serverů pro informační centra Celní správy ČR
nadlimitní Příjem nabídek 23.10.2017 23.11.2017 10:00
Supervize Jezero Most- napojení na komunikaci a IS –I., II., III. část
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2017 13.11.2017 23:59
všechny zakázky