Prior information notice: „Pilotní pokus sanace saturované zóny oblasti SP8 společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o.“

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 520874
Date sent: 24.08.2015
Publication date: 25.08.2015

Contracting authority

  • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
  • CRN: 00006947
  • Postal address:
    Letenská 525/15
    118 10 Praha 1 - Malá strana
  • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure