Prior information notice: Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 636447
Date sent: 15.04.2016
Publication date: 18.04.2016

Contracting authority

  • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
  • CRN: 00006947
  • Postal address:
    Letenská 525/15
    118 10 Praha 1 - Malá strana
  • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure