Veřejná zakázka: Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1615
Systémové číslo: P16V00000335
Evidenční číslo zadavatele: 10557/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636447
Na základě předběžného oznámení:
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
Počátek běhu lhůt: 09.06.2016
Nabídku podat do: 02.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem bude odborný dohled nad zajištěním potřebné kvality prací při optimálním vynaložení nákladů v souladu s realizační smlouvou, realizačním projektem nápravných opatření a stanoviskem správního orgánu. Hlavním aspektem supervizní činnosti je prověřování účelnosti vynakládaných finančních prostředků v průběhu realizace vlastních stavebních prací v závislosti na postupu výstavby.
Činnost supervize bude soustředěna zejména na:
- průběžnou fyzickou kontrolu plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací,
- kontrolu projektové dokumentace zpracovávané v průběhu prací,
- kontrolu a hodnocení všech vykazovaných nákladů a výstupových údajů (dílčí etapové zprávy, návrhy na změny a doplňky projektu dodavatele, finální závěrečná zpráva),
- kontrolu dodržování podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích Českého báňského úřadu a ostatních orgánů státní správy,
- fyzickou kontrolu prací v terénu,
- kontrolu dokladované kvality díla,
- etapové vyhodnocování vývoje prací a dokládání průběžných etapových zpráv o supervizní činnosti,
- zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření,
- aktivní účast na kontrolních dnech konaných na stavbě a v případě potřeby na fakturačních dnech,
- zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky