Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku - Část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty, Část B Komunikace Razice - Kostomlaty 17.05.2016
Sanační práce v areálu TG2 společnosti Industrial Park Bruntál s.r.o. 13.05.2016
Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014 26.04.2016
„Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky“ 26.04.2016
Překladatelské služby 26.04.2016
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS KSP 22.04.2016
Zřízení / změna parametrů datových linek pro rezort Ministerstva financí 19.04.2016
Supervize nad realizací zakázky Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice 18.04.2016
"Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba - vodovod" 14.03.2016
Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích" 14.03.2016
Poskytování auditních služeb ESI fondů 08.03.2016
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí 23.02.2016
Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská 17.02.2016
„Sanace – opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti JMP, a.s. (nyní RWE GasNet s.r.o.), lokalita Uherské Hradiště“ 10.02.2016
„Realizace doprůzkumu a pilotního pokusu na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti FOSFA a.s.“ 08.02.2016
Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady 05.02.2016
Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a. s. Pardubice – etapa 1. A 03.02.2016
Úpravy PIS VEMA 03.02.2016
Revitalizace – Individuální výstavba Louka u Litvínova 02.02.2016
AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže 02.02.2016
„Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín" 02.02.2016
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF 01.02.2016
Poskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury 25.01.2016
SW nástroj pro podporu řízení projektů 17.12.2015
Kontrolní činnost (supervize) nad sanací lokality Skatulův Hliník 15.12.2015
‹‹  1 2 3 4  ››