Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve spol. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Skládka sodné strusky – I. etapa dokončení sanace 10.04.2015
Aplikační podpora auditorské činnosti 01.04.2015
„Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.“ 16.03.2015
„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun“ 13.03.2015
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů 06.03.2015
Vedení agendy a vypořádávání nároků osob poškozených provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti 07.01.2015
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF na období 2014+ 31.01.2014
‹‹  1 2 3 4