Public contract: Poskytování služeb systémového integrátora a souvisejících služeb pro provoz, poskytování podpory a rozvoj Informačního systému o majetku státu

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1323
System number: P16V00000042
Contracting authority registration number: VZ_0001_2011
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 60064731
Date of start: 06.06.2011

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytování služeb systémového integrátora a souvisejících služeb pro provoz, poskytování podpory a rozvoj Informačního systému o majetku státu
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
VZ byla realizována STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik.

SPCSS vznikl odštěpením od státního podniku Státní tiskárna cenin (viz níže). V rámci tohoto odštěpení byla smlouva uzavřená na základě této veřejné zakázky převedena na SPCSS.

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014, č. j.: MF-57809/2014/04–21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04–22 dne 3. 11. 2014.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona z důvodu ochrany výhradních práv. V této souvislosti byla výzva k jednání zaslána jednomu zájemci tj. společnosti IBM česká republika, spol. sr.o., IČ0:14890992, která vlastní výhradní oprávnění k celému informačnímu systému o majetku státu, dodávanému na základě Smlouvy o dílo č. CEE005, uzavřené dne 8.1.2004 včetně jejích dodatků č. 1 až č.14.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • CRN: 03630919
 • Postal address:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 520646

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 - Žižkov

Object items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance