Veřejná zakázka: Poskytování služeb systémového integrátora a souvisejících služeb pro provoz, poskytování podpory a rozvoj Informačního systému o majetku státu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1323
Systémové číslo: P16V00000042
Evidenční číslo zadavatele: VZ_0001_2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60064731
Počátek běhu lhůt: 06.06.2011

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb systémového integrátora a souvisejících služeb pro provoz, poskytování podpory a rozvoj Informačního systému o majetku státu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VZ byla realizována STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik.

SPCSS vznikl odštěpením od státního podniku Státní tiskárna cenin (viz níže). V rámci tohoto odštěpení byla smlouva uzavřená na základě této veřejné zakázky převedena na SPCSS.

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014, č. j.: MF-57809/2014/04–21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04–22 dne 3. 11. 2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona z důvodu ochrany výhradních práv. V této souvislosti byla výzva k jednání zaslána jednomu zájemci tj. společnosti IBM česká republika, spol. sr.o., IČ0:14890992, která vlastní výhradní oprávnění k celému informačnímu systému o majetku státu, dodávanému na základě Smlouvy o dílo č. CEE005, uzavřené dne 8.1.2004 včetně jejích dodatků č. 1 až č.14.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 520646

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 - Žižkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky