Veřejná zakázka: Systémová integrace a aplikační podpora provozu modulu evidenčních agend Informačního systému o majetku státu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1350
Systémové číslo: P16V00000069
Evidenční číslo zadavatele: VZ_0001_2012
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 234715
Počátek běhu lhůt: 10.08.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systémová integrace a aplikační podpora provozu modulu evidenčních agend Informačního systému o majetku státu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VZ byla realizována STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik.

SPCSS vznikl odštěpením od STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku (viz níže). V rámci tohoto odštěpení byla smlouva, uzavřená na základě této veřejné zakázky, převedena na SPCSS.

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014, č. j.: MF-57809/2014/04–21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04–22 dne 3. 11. 2014.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 520646

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 - Žižkov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky