Public contract: „Plochy pro rozvoj Habartova“

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1730
System number: P16V00000450
Contracting authority registration number: MF-26228/2016
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 643085
Upon prior information notice:
Plochy pro rozvoj Habartova
Date of start: 13.09.2016
Tender submit to: 06.10.2016 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: „Plochy pro rozvoj Habartova“
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Plochy pro rozvoj Habartova – zástavba území 15 RD“ zpracované společností Projekt stav s.r.o., Želivského 2227, 356 01 Sokolov, IČ 49787942, listopad 2014.
Předmětem plnění je provedení nových komunikací (pojízdné a pro pěší) pro nově navrhovanou obytnou zónu a parcelizace území pro výstavbu 15 RD, která má být provedena na okraji města Habartov. Nově navržené zpevněné pojízdné komunikace s funkční třídou D1 budou napojeny na stávající veřejnou komunikaci (parc.č. 660/6). Nově navržený přístupový chodník k obytné zóně, bude napojen na stávající chodník v ulici Vítězná. Nově navrhované inženýrské sítě obytné zóny, budou napojeny na stávající veřejné inženýrské sítě.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance