Veřejná zakázka: SMS komunikace s daňovám poplatníkem z prostředí ADIS do 28. 2. 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1785
Systémové číslo VZ: P16V00000505
Evidenční číslo zadavatele: 50/2016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: SMS komunikace s daňovám poplatníkem z prostředí ADIS do 28. 2. 2017
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZMR je:
Zabezpečení doručení všech odesílaných SMS zpráv z Finanční správy České republiky (dále jen „FS ČR“) ke všem mobilním operátorům a jejich prostřednictvím na koncová telefonní čísla jednotlivých majitelů mobilních telefonů.
Zajištění statistik veškerých odesílaných SMS zpráv v rámci FS ČR a v dílčí struktuře tak, aby bylo možné rozúčtování celkové částky za poskytnuté služby na jednotlivé finanční úřady a další subjekty.
Zajištění zpětné informace o doručení SMS zpráv na mobilní telefony adresátů.
Zajištění přijetí zpětných SMS zpráv od adresátů.
Zajištění archivace všech odeslaných i přijatých SMS zpráv.
Zajištění automatizovaného přesměrování SMS komunikace v případech výpadků spojení k některému z GSM operátorů.
Zajištění dávkového zasílání hromadných SMS zpráv na základě požadavku České republiky – Generálního finančního ředitelství.
Zajištění provozu samostatných intranetových SMS bran určených pro komunikaci prostřednictvím webového prohlížeče a pro komunikaci prostřednictvím aplikací používaných v rámci daňové správy.
Zajištění odborné pomoci při řešení nestandardních stavů v komunikaci na úrovni intranetových SMS bran daňové správy a infrastruktury dodavatele.
Monitorování systému SMS komunikace v režimu 7 x 24 včetně systémového
a uživatelského hot-line.
Bez výpadkové zasílání SMS zpráv – v případě výpadků SMS centra kteréhokoliv
z mobilních operátorů musí být SMS komunikace přesměrována přes jiného operátora.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: Generální finanční ředitelství
  • IČO: 72080043
  • Poštovní adresa:
    Lazarská 15/7
    117 22 Praha 1 - Nové Město
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 505452

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky