Veřejná zakázka: „Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2642
Systémové číslo VZ: P18V00000227
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-016356
Datum zahájení: 21.05.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE sanačního zásahu v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“, zpracované společností FANEKO, s.r.o., se sídlem V Růžodolu 2, 436 01 Litvínov - Růžodol, která je přílohou č. 3 ZD.
Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou:
- rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice, č. j. 20V/3801/2000/Cf-708 ze dne 8. 6. 2000,
- rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice, č. j. 42/OOV/624112.01/06/CJA ze dne
10. 8. 2006,
- rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice, č. j. 42/ŘI/0633578.02/06/CLK ze dne
20. 11. 2006,
která jsou přílohou č. 5 ZD.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže.
Cílem prací je odstranění identifikované staré ekologické zátěže:
- sanací kontaminovaných zemin v areálu společnosti dosáhnout cílové parametry sanace (sanační limity) dané dotčenými rozhodnutími ČIŽP,
- sanací kontaminovaných podzemních vod v areálu společnosti dosáhnout cílové parametry sanace (sanační limity) dané dotčenými rozhodnutími ČIŽP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky