Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3091
Systémové číslo VZ: P19V00000058
Evidenční číslo zadavatele: STC/2045/FÚ/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.03.2019
Nabídku podat do: 16.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a provedení inženýrských činností pro stavbu zadavatele „Vypracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4.NP VZ I“.
Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí plnění je poskytování autorského dozoru projektanta (dále jen „dozor“) a poskytování dalších služeb, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této ZD návrhu smlouvy o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky