Public contract: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 20-2019

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3212
System number: P19V00000180
Contracting authority registration number: MF-25429/2019/6602
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Date of commence: 12.11.2019
Tender submit to: 25.11.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 20-2019
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka paměťových modulů RAM a Memory boardů pro zajištění navýšení kapacity operační paměti (dále jen „RAM“) u 6 ks stávajících serverů FUJITSU PRIMERGY RX4770 M3 (RAM 512MB) virtualizačního prostředí VMware Objednatele o 1 TB každý ks.
Předmětem veřejné zakázky je závazek Poskytovatele zajistit:
a) dodávku 96 ks paměťových modulů RAM a 24 ks Memory board (dále jen „HW komponenty“),
b) instalaci a implementaci dodaných HW komponent do stávajících serverů virtualizačního prostředí Objednatele, (dále jen „Implementace“),
(dále společně jen „Předmět plnění“).
Předmět Plnění je podrobně vymezen v článku II. a v Příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy na Veřejnou zakázku (označen jako „SMLOUVA o navýšení kapacity HW komponent pro virtualizační prostředí Ministerstva Financí“), který včetně všech příloh tvoří Přílohu č. 3 Výzvy k podání nabídky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance