Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P18V00000050
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Datum otevření: 04.06.2018
Datum zavedení: 13.07.2018 17:00
Datum ukončení: 01.06.2026 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
  a) osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače,
  b) serverů,
  c) napájecích lišt, rackerů (racků, rozvaděčů pro servery), rackových skříní a dalšího obdobného vybavení technologických místností,
  d) telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent,
  e) archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a
  f) speciálních nepřerušitelných zdrojů energie (označovaných jako zdroje UPS – Uninterruptible Power Supplies) a pohotovostních zdrojů energie (zejména diesel agregátů),
  g) klimatizace (chlazení) zejména pro zařízení dle písm. b) až f),
  h) dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy.
  Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit:
  a) operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem,
  b) implementaci programového vybavení a
  c) údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory,
  d) instalace a montáž pořizovaného plnění a
  e) zajištění ekologické likvidace nahrazované technologie.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 929 680 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Veřejné zakázky

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS