Public contract: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 22-2019

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3239
System number: P19V00000207
Contracting authority registration number: MF-31049/2019/6602
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
Date of commence: 06.12.2019
Tender submit to: 17.12.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 22-2019
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka serverových technologií pro rozšíření virtuálního prostředí Pověřujícího zadavatele specifikovaných v Příloze č. 2 Výzvy - Technická specifikace (dále také „zboží“) včetně:
a) dopravy zboží do odběrného místa Pověřujícího zadavatele včetně umístění do prostorů určených k provozu,
b) montáže, inicializace, propojení a spuštění veškerého dodaného zboží,
c) konfigurace diskového pole, včetně vytvoření LUNů,
d) otestování plné funkčnosti dodaného zboží,
e) otestování funkcí vysoké dostupnosti.

Zadavatel požaduje dodání nového a nepoužitého zboží, a to včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování poptávané funkcionality.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
 • CRN: 00006947
 • Postal address:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Name of the department: MF - Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 508241

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance