Veřejná zakázka: Generální oprava tiskového stroje pro výrobu bankovek / Banknote Press General Overhaul

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3296
Systémové číslo: P20V00000045
Evidenční číslo zadavatele: STC/603/FÚ/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.04.2020
Nabídku podat do: 22.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Generální oprava tiskového stroje pro výrobu bankovek / Banknote Press General Overhaul
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek dodavatele jako zhotovitele provést generální opravu (dále jen „Dílo“) tiskového stroje Intagliocolor8, v.č. 633.035.01 (dále jen „zařízení“) v sídle objednatele, a to dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ZD).
Součástí závazku dodavatele dle předchozího odstavce je:
a) doprava a pojištění veškerých potřebných náhradních dílů, komponent a spotřebního materiálu do sídla objednatele v souladu s podmínkou DAP Incoterms® 2010,
b) instalace/výměna všech potřebných náhradních dílů, komponent a spotřebního materiálu do zařízení a uvedení zařízení do provozu techniky zhotovitele,
c) oprava všech závad a poruch na zařízení, zjištěných při spuštění zařízení po provedené generální opravě,
d) školení obsluhy a údržby zařízení v rozsahu dle Přílohy č. 4, která tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy,
e) tiskový test zařízení před a po celkovém ukončení generální opravy zařízení v rozsahu dle Přílohy č. 4 návrhu smlouvy,
f) aktualizaci stávající technické dokumentace a výkresů zařízení ve dvou výtiscích v anglickém jazyce a také v elektronické verzi na USB Flash disk.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky