Veřejná zakázka: Výběr certifikační společnosti pro integrovaný systém managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/IEC 27001)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3497
Systémové číslo: P21V00000015
Evidenční číslo zadavatele: STC/1194/ÚSB/2021
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr certifikační společnosti pro integrovaný systém managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/IEC 27001)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem požadovaného plnění této VZMR jsou následující činnosti:
a) provedení opakovaných certifikačních auditů (recertifikačních auditů) za účelem porovnání aktuálního stavu systému řízení kvality, systému ochrany životního prostředí, systému řízení BOZP a systému řízení bezpečnosti informací s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/IEC 27001 dále jen integrovaný systém managementu „ISM“;

b) provedení pravidelných dozorových auditů za účelem porovnání aktuálního stavu ISM s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/IEC 27001;

c) vyhodnocení činností uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce, zpracování a předání písemné zprávy o zjištěné míře shody ISM s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO/IEC 27001 v plném rozsahu a o potřebě případných nápravných opatření pro dosažení akceptovatelné shody s těmito požadavky, včetně vydání akreditovaných certifikátů v případě úspěšných dokončení auditů.

Bližší podrobnosti předmětu plnění této VZMR jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky