Public contract: Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění chlazení technologických místností

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3521
System number: P21V00000039
Contracting authority registration number: STC/002888/ÚSF/2021
Date of commence: 27.04.2021
Tender submit to: 14.05.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění chlazení technologických místností
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této VZ je řešení rekonstrukce vzduchotechnického zařízení (dále jen „VZT“), vč. rozvodů tepla a chladu (dále jen „RTCH“), zdravotechniky (dále jen „ZTI“) a měření a regulace (dále jen „MaR“) vč. elektro silnoproudu v rámci díla s názvem „Rekonstrukce VZT zařízení pro pracoviště galvano“ a dále závazek dodavatele na realizaci řešení chlazení patrových serveroven ve 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 5.NP v objektu zadavatele v rámci díla s názvem „Zajištění chlazení technologických místností“.
Součástí předmětu plnění je dále požadavek zadavatele na vytvoření projektu skutečného provedení, který bude proti běžným zvyklostem navíc obsahovat zakreslení veškerých rozvodů VZT potrubí a RTCH (přívody, odvody, sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu) na pracovišti galvano vč. strojovny VZT, rozvodny elektro i venkovním prostoru (sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu). Jedná se o digitalizaci PD rozvodů VZT a RTCH dle projektu z r.1993 se zakreslením skutečného stavu (zmapování změn proti PD z r.1993 na místě).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance