Veřejná zakázka: Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění chlazení technologických místností

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3521
Systémové číslo: P21V00000039
Evidenční číslo zadavatele: STC/002888/ÚSF/2021
Datum zahájení: 27.04.2021
Nabídku podat do: 14.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výměna vzduchotechnické jednotky a zajištění chlazení technologických místností
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této VZ je řešení rekonstrukce vzduchotechnického zařízení (dále jen „VZT“), vč. rozvodů tepla a chladu (dále jen „RTCH“), zdravotechniky (dále jen „ZTI“) a měření a regulace (dále jen „MaR“) vč. elektro silnoproudu v rámci díla s názvem „Rekonstrukce VZT zařízení pro pracoviště galvano“ a dále závazek dodavatele na realizaci řešení chlazení patrových serveroven ve 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP a 5.NP v objektu zadavatele v rámci díla s názvem „Zajištění chlazení technologických místností“.
Součástí předmětu plnění je dále požadavek zadavatele na vytvoření projektu skutečného provedení, který bude proti běžným zvyklostem navíc obsahovat zakreslení veškerých rozvodů VZT potrubí a RTCH (přívody, odvody, sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu) na pracovišti galvano vč. strojovny VZT, rozvodny elektro i venkovním prostoru (sání čerstvého i výdech odpadního vzduchu). Jedná se o digitalizaci PD rozvodů VZT a RTCH dle projektu z r.1993 se zakreslením skutečného stavu (zmapování změn proti PD z r.1993 na místě).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510276

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky