Public contract: Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 3530
System number: P21V00000048
Contracting authority registration number: STC/4721/ÚSF/2021
Date of commence: 28.05.2021
Tender submit to: 11.06.2021 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem plnění této VZMR jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny v souladu s technickou specifikací, která je uvedena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „zboží“ nebo „spotřební materiál“), a to dle aktuálních potřeb kupujícího, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodanému zboží.

Bližší podrobnosti předmětu této VZMR jsou uvedeny dále v této výzvě, zejména příloze č. 1 této výzvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: N/A

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers