Public contract: Ink Agitators for Intagliocolor “8” Device // Hrabla pro stroj Intagliocolor "8”

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3728
System number: P23V00000055
Contracting authority registration number: STC/003796/ÚSV/2023
Date of commence: 19.04.2023
Tender submit to: 10.05.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Ink Agitators for Intagliocolor “8” Device // Hrabla pro stroj Intagliocolor "8”
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je závazek zhotovitele dodat zadavateli 4 ks hrabel pro zařízení Intagliocolor „8“, sériové č. 63303501, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 300 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6, 110 00 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 510276

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance