Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup pistolí pro CS ČR 2018
Odesílatel Petr Polák
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2018 18:59:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
v příloze připojuji vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, v souvislosti s níž dochází k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast do 30. 7. 2018 do 9:00 hodin.
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD.pdf (242.79 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 15. 6. 2018_čistopis.pdf (226.61 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 15. 6. 2018_sledování změn.pdf (226.73 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 15. 6. 2018_čistopis.pdf (246.98 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 15. 6. 2018_sledování změn.pdf (252.04 KB)