Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup pistolí pro CS ČR 2018
Odesílatel Petr Polák
Organizace odesílatele Generální ředitelství cel [IČO: 71214011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2018 09:42:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
tímto uveřejňuji vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. V souvislosti s tímto vysvětlením a změnou zadávací dokumentace dochází také k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to do 24. 9. 2018 do 10:00 hodin.
S pozdravem
Mgr. Petr Polák
vedoucí samostatného oddělení
samostatné oddělení 090 Veřejných zakázek
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96, Praha 4
tel: 261 332 559
e-mail: polak.petr@cs.mfcr.cz


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD.pdf (302.66 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 10.8.2018_čistopis.pdf (225.82 KB)
- upravená ZD ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 10.8.2018_v režimu změn.pdf (230.40 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 10.8.2018_čistopis.pdf (246.35 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 10.8.2018_v režimu změn.pdf (261.20 KB)
- upravená Příloha č. 2 ZD - Závazný vzor smlouvy ve znění vysvětlení a změny ZD ze dne 10.8.2018_čistopis.doc (155.00 KB)