Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Krejcarova lávka“
Odesílatel Anna Chadimová
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo financí [IČO: 00006947]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2018 15:41:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - 3

viz příloha


Přílohy
- 3 - Vysvětlení zadávací dokumentace + prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (326.88 KB)