Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a implementace opatření pro zabezpečení sítě LAN
Odesílatel Lenka Fialová
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2018 09:15:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - II.pdf (379.20 KB)
- Příloha č. 1 - Technické požadavky zadavatele - NOVÉ.docx (226.62 KB)
- Příloha č. 1 KS - Technická specifikace - NOVÉ.docx (226.60 KB)