Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců
Odesílatel Michala Hlušičková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2019 13:42:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky „Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona vysvětluje a mění zadávací dokumentaci.


Přílohy
- Vysvětlení - IV.pdf (506.99 KB)
- stc_VZ_Pojisteni_Dotaznik_20190910.pdf (762.43 KB)