Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
Odesílatel Zuzana Šenoldová
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2019 13:27:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky „Digitální tisk. systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu“ zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto v souladu s ustanovením § 98 zákona vysvětluje zadávací dokumentaci.


Přílohy
- Vysvětlení ZD - I.pdf (503.47 KB)