Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sušicí tunel pro sítotiskový stroj
Odesílatel Monika Řeháčková
Organizace odesílatele STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2022 11:50:52
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Vážení,

dovolujeme si Vám zveřejnit dokument "Vysvětlení a změna zadávací dokumentace".

Prosíme, použijte ve Vaší nabídce jeho aktualizované přílohy.

S pozdravem

Monika Řeháčková


Přílohy
- Vysvětlení a změna zadávací dokumentace_signed.pdf (277.45 KB)
- P1 vysv. - Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy_rev120822.doc (308.50 KB)
- P 2a vysv. - Příloha č. 5 ZD – Výkres pro zakreslení zařízení_rev120822.pdf.pdf (362.21 KB)
- P 2b vysv. - Příloha č. 5 ZD – Výkres pro zakreslení zařízení_rev120822.dwg (452.86 KB)
- P4 vysv. - Příloha č. 3 SML - Časový harmonogram_rev120822.doc (1.56 MB)
- P3 Vysv. - Příloha č. 6 ZD - Podmínky k testování před podpisem smlouvy_rev120822.doc (97.00 KB)