Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna systému vlhčení výrobních prostor
Odesílatel Zuzana Drahokoupil Šenoldová
Organizace odesílatele Státní tiskárna cenin, s.p. [IČO: 00001279]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2023 14:21:56
Předmět Změna zadávací dokumentace - I

Změna zadávací dokumentace - I


Přílohy
- Změna ZD I@signed.pdf (275.99 KB)
- P1_Příloha č. 2 návrhu smlouvy – Výkaz výměr_rev27102023.XLS (334.50 KB)