Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
Odesílatel Kateřina Fantová
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 17:33:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18


Přílohy
- SPCSS_PIS_Vysvetleni ZD_18_signed.pdf (280.30 KB)