Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodání lepicí pásky s potiskem
small-scale public contract Awarded
Dodání plynového chromatografu GC včetně plameno-ionizačního detektoru a autosampleru
small-scale public contract Awarded
Dodání plynového chromatografu s detektory FID a ECD, autosampleru a řídící a vyhodnocovací jednotky včetně obslužného SW
small-scale public contract Awarded
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a provádění inženýrské činnosti
small-scale public contract Awarded
Dodávání ovoce a zeleniny pro ŠS CS Skočice
small-scale public contract Awarded
Dodávka a instalace automatického mikrodestilačního přístroje ISL PMD 110
small-scale public contract Awarded
Dodávka aktuálních licencí antivirového a antispamového produktu TrustPort Net Gateway
small-scale public contract Awarded
Dodávka aktuálních licencí antivirového produktu F-SECURE
small-scale public contract Awarded
Dodávka bund pro příslušníky Celní správy ČR
small-scale public contract Awarded
Dodávka čepic a klobouků pro příslušníky Celní správy
small-scale public contract Awarded
Dodávka databáze SNIF-NMR
small-scale public contract Awarded
Dodávka hmotnostního spektrometru s plynovým chromatografem
small-scale public contract Awarded
Dodávka odznaků na čepici a čepicových knoflíků pro CS
small-scale public contract Awarded
Dodávka olověných plomb o průměru 10 mm dle PN 681-114
small-scale public contract Awarded
Dodávka podložek hodnostního označení pro příslušníky Celní správy ČR
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016