Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti EVČ s.r.o.
small-scale public contract Awarded
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Jihočeská plynárenská a.s.
small-scale public contract Awarded
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s.
small-scale public contract Awarded
Zpracování aktualizované analýzy rizik provozu Chomutov společnosti ACTHERM, spol. s r.o.
small-scale public contract Awarded
Zpracování dokumentace provedení "Disaster Recovery" pro systémy Active Directory, portál a Exchange provozovaných v prostředí CS
small-scale public contract Awarded
Zpracování doplňku aktualizace analýzy rizika areálu společnosti ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.
small-scale public contract Awarded
Zpracování doplňku analýzy rizika na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Ostravice, ochranná hráz v ř. km 0,0 – 3,0, stavba č. 5659“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Dobřečov – Ferdinandov“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Rešov – Rešovské vodopády“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Příprava průmyslové zóny“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Revitalizace území po těžbě ve Skalách u Rýmařova v k.ú. Skály u Rýmařova“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích“
small-scale public contract Awarded
Zpracování projektové dokumentace akce „Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez – trať ČD, km 4,595 – 10,530, stavba č. 5660“
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016