Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozvoj systému CDS-IC
nadlimitní Zadáno 08.06.2012
Rozvoj systému EOS/CD
nadlimitní Zadáno 31.05.2012
Vývoj aplikací ME-SPD/Děs
nadlimitní Zadáno 31.05.2012
Vývoj Intranet/Internet aplikací
nadlimitní Zadáno 31.05.2012
Analýza a návrh technického řešení systému COPIS.
podlimitní Zadáno 25.05.2012 14.06.2012 12:00
Instalace SDK obkladů ve 2.PP budovy Janovského
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2012 22.05.2012 00:00
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek
podlimitní Zadáno 30.03.2012 10.05.2012 00:00
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
nadlimitní Zadáno 30.03.2012 20.09.2012 00:00
Servis a opravy služebních vozidel
podlimitní Zadáno 30.03.2012 18.04.2012 00:00
Technická podpora aplikace Registrace dańových subjektů a ETN.
podlimitní Zadáno 30.03.2012
Technická podpora systému CDS-IC.
podlimitní Zadáno 30.03.2012
Vývoj aplikace EMCS Phase4.
nadlimitní Zadáno 30.03.2012
Vývoj systémů NCTS/(TIR)/ECS
nadlimitní Zadáno 30.03.2012
Modernizace CS - Úprava aplikací v oblasti finančních modulů CDS
nadlimitní Zadáno 29.03.2012
Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánském Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 - II. etapa
nadlimitní Zadáno 29.03.2012 08.08.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016