Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Vývoj Intranet/Internet aplikací
above-the-threshold Awarded 31.05.2012
Analýza a návrh technického řešení systému COPIS.
below-the-threshold Awarded 25.05.2012 14.06.2012 12:00
Instalace SDK obkladů ve 2.PP budovy Janovského
small-scale public contract Awarded 22.05.2012 22.05.2012 00:00
Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 10.05.2012 00:00
Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník
above-the-threshold Awarded 30.03.2012 20.09.2012 00:00
Servis a opravy služebních vozidel
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 18.04.2012 00:00
Technická podpora aplikace Registrace dańových subjektů a ETN.
below-the-threshold Awarded 30.03.2012
Technická podpora systému CDS-IC.
below-the-threshold Awarded 30.03.2012
Vývoj aplikace EMCS Phase4.
above-the-threshold Awarded 30.03.2012
Vývoj systémů NCTS/(TIR)/ECS
above-the-threshold Awarded 30.03.2012
Modernizace CS - Úprava aplikací v oblasti finančních modulů CDS
above-the-threshold Awarded 29.03.2012
Sanace staré ekologické zátěže v MORA MORAVIA, s.r.o., lokality v Hlubočkách – Mariánském Údolí, ve Šternberku a ve Dvorcích 02 - II. etapa
above-the-threshold Awarded 29.03.2012 08.08.2012 00:00
Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot (včetně prostoru původního stáčiště) společnosti BENZINA, s.r.o. v Točníku
above-the-threshold Awarded 29.03.2012 24.05.2012 00:00
Technická podpora aplikací MED, CEPAN a CRS.
below-the-threshold Awarded 29.03.2012
Úprava systému EPS v objektu Janovského pro GSA
small-scale public contract Awarded 29.03.2012 29.03.2012 00:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016