Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Upgrade centrálních switchů.
above-the-threshold Awarded 25.07.2012 17.09.2012 12:00
Technická podpora centrálních serverů - ostatní pod číslem P12V00000036 (28212/2012)
below-the-threshold Awarded 20.07.2012
Technická podpora centrálních serverů,diskových polí a podpora centrálního zadávání dat.
below-the-threshold Awarded 18.07.2012
Modernizace CS-CDS
above-the-threshold Awarded 16.07.2012
Dodání hmotnostního detektoru pro systém GC Agilent 7890A
below-the-threshold Awarded 13.07.2012
Vývoj systému eSAT
above-the-threshold Awarded 11.07.2012
Rozvoj provozovaného IS Datový sklad Celní správy
above-the-threshold Awarded 04.07.2012
Stejnokroj pánský a dámský
below-the-threshold Awarded 29.06.2012 24.07.2012 12:00
Monitoring zahraničních emisí - datový servis
small-scale public contract Awarded 26.06.2012 26.06.2012 00:00
Rozvoj systému CDS-IC
above-the-threshold Awarded 08.06.2012
Rozvoj systému EOS/CD
above-the-threshold Awarded 31.05.2012
Vývoj aplikací ME-SPD/Děs
above-the-threshold Awarded 31.05.2012
Vývoj Intranet/Internet aplikací
above-the-threshold Awarded 31.05.2012
Analýza a návrh technického řešení systému COPIS.
below-the-threshold Awarded 25.05.2012 14.06.2012 12:00
Instalace SDK obkladů ve 2.PP budovy Janovského
small-scale public contract Awarded 22.05.2012 22.05.2012 00:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016