Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení doplňkového průzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě Bratkovice společnosti Průzkum Příbram, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Koksochemie a Národní kulturní památky v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitách sever a jih společnosti KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Benešov společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Stod společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Česká Ves společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Hradec Králové společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Žamberk společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti MOIS s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti Saft Ferak a.s. a dotčeném okolí
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace v areálu společnosti TATRA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace ve společnosti PÉROVNA s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě dehtová laguna společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016