Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ostraha objektů FS ČR
nadlimitní Zadáno 18.05.2015 07.07.2015 10:00
Smlouva o zajištění pozáručního servisu výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2015
ADIS - zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro zpracování kontrolních hlášení DPH podle novely zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2016
nadlimitní Zadáno 24.04.2015 24.06.2015 14:00
Nákup SW
nadlimitní Zrušeno 02.04.2015 08.06.2015 10:00
Rekonstrukce EZS, EPS, CCTV Washingtonova 11, Praha 1
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2015 10.04.2015 12:00
Oprava VZT ŠS CS Jíloviště
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 10.03.2015 14:00
Dodávka 2 ks motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2015 13.03.2015 15:00
Dodávka stejnokrojových součástek pro příslušníky CS v letech 2014-2017
nadlimitní Zadáno 22.01.2015 23.03.2015 10:00
Školící středisko CS Jíloviště - zateplení obálky objektů
podlimitní Zadáno 19.01.2015 10.03.2015 10:00
„Monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti E. ON. Distribuce, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 29.01.2015 00:00
Strategické řízení komunikace v souvislosti s projektem Elektronické evidence tržeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2014 22.12.2014 16:00
Technická asistence při veřejnosprávní kontrole na místě v programech EHP a Norských fondů 2009-14
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 29.01.2015 00:00
„Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady – Horní Domaslavice“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014 18.12.2014 00:00
Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova
nadlimitní Zadáno 14.11.2014 05.12.2014 00:00
Zavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba metodiky projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 21.11.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016