Procurement documents

Procurement procedure: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí

Document information

Name: Příloha č. 3 - Ekon. a fin. způsobilost
Reference number in the filing service č.j. MF-7205/2016/6602/T
Description: Příloha č. 3 - Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona)
Document published on Profile: 24.05.2016 04:15:11

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příloha č.3-Ekon. a fin.způsobilost.docx
Size: 25.82 KB
Actual file version: 23.05.2016 14:33:11
MD5 hash: 67a02c2826b9b2e4f1b0559fa4201130
SHA256 hash: c045e53efe443fb0dd6190fcd7ac47789154ed7b08b8c7e966fa2b94dcfa971d

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 23.05.2016 14:33:11 Příloha č. 3 - Ekon. a fin. způsobilost Příloha č. 3 - Vzorový formulář prokazující ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku (dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona) procurement documents - Příloha č.3-Ekon. a fin.způsobilost.docx 25.82 KB