Contracting authority profile: Česká republika - Ministerstvo financí


Preliminary system information
Filter by procurement procedure state:
Filter by archive:
Filter by public contract type:
Filter by site of performance:
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Realizace sanačních-stavebních prací na akci „Rozšíření vodovodu Trhové Dušníky, vodovodní přípojky – nápravná opatření k eliminaci krajně naléhavého stavu Kovohutě Příbram nástupnická a.s.
small-scale public contract Awarded
Realizace sanačních - stavebních prací na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.
small-scale public contract Awarded
Realizace sanačních - stavebních prací na lokalitě Lipník nad Bečvou společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.
small-scale public contract Awarded
Realizace sanačních - stavebních prací ve společnosti Ing. Matoušek Dan
small-scale public contract Awarded
Realizace stavebních prací při sanaci ekologických škod - Obnova území po těžební činnosti v lokalitě hřbitova v Ostravě – Nové Vsi
small-scale public contract Awarded
Realizace stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace plochy Lipina, plocha A
small-scale public contract Awarded
Realizace technických opatření a podrobný průzkum nově zjištěných SEZ v korytě řeky Olše protékající areálem TŽ, a.s.
small-scale public contract Awarded
Realizace VIII. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
small-scale public contract Awarded
Sanace močůvky (hnojůvky) a siláže v areálu farmy Nový Svět
small-scale public contract Awarded
Sanace nově zjištěných skutečností v dílčí lokalitě SO33 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
small-scale public contract Awarded
Smlouva o dílo
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016