Contracting authority profile: Česká republika - Ministerstvo financí


Preliminary system information
Filter by procurement procedure state:
Filter by archive:
Filter by public contract type:
Filter by site of performance:
Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování právních služeb
small-scale public contract Awarded
Smlouva o poskytování služeb STC
above-the-threshold Awarded
Supervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“
small-scale public contract Awarded
Supervize akce Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část“
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“
small-scale public contract Awarded
Supervize akce „Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie“
small-scale public contract Awarded
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016