Profil zadavatele: Kancelář finančního arbitra

  • Název: Kancelář finančního arbitra
  • IČO: 72546522
  • Adresa:
    Legerova 1581/69
    110 00 Praha 1 - Nové Město
  • Adresa profilu zadavatele: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_51.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení