Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání laminačního lisu
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 20.08.2020 10:00
Rozšíření kapacity síťové infrastruktury datových center
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2020 17.08.2020 10:00
Inovace difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení pro elektronické občanské průkazy (e-OP)
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2020 21.08.2020 10:00
Dodání samolepícího papíru pro výrobu víza EU
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 17.08.2020 14:00
Poskytování ekonomických služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 30.06.2020 31.07.2020 10:00
Produkty a služby M365
nadlimitní Hodnocení 29.06.2020 10.08.2020 10:00
Dodávky ofsetového papíru, lepenky a obálek (znovuvyhlášení)
podlimitní Hodnocení 24.06.2020 31.07.2020 09:00
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
nadlimitní Hodnocení 16.06.2020 17.07.2020 10:00
Rozšíření kapacity technologie loadbalancingu
nadlimitní Hodnocení 16.06.2020 17.07.2020 10:00
Rozšíření kapacity technologie síťové bezpečnosti
nadlimitní Hodnocení 05.06.2020 07.07.2020 10:00
Dodání předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Evropské povolení k pobytu (ePKP) a elektronické občanské průkazy (e-OP)
nadlimitní Hodnocení 29.05.2020 14.07.2020 10:00
Disková pole pro zálohování a archivaci II
nadlimitní Vyhodnoceno 04.05.2020 04.06.2020 10:00
Generální oprava tiskového stroje pro výrobu bankovek / Banknote Press General Overhaul
nadlimitní Hodnocení 20.04.2020 22.05.2020 10:00
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb souvisejících s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele
nadlimitní Hodnocení 01.04.2020 11.05.2020 11:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Vyhodnoceno 11.09.2019 14.10.2019 09:00
všechny zakázky