Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění datové konektivity zadavatele
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2019 08.07.2019 09:00
Rozšíření clusterů
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 25.06.2019 10:00
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků
podlimitní Hodnocení 03.06.2019 19.06.2019 10:00
Výměna plynových kotlů v kotelně VZ I
podlimitní Hodnocení 16.05.2019 05.06.2019 09:00
Dodávky folií pro výrobu dálničních kuponů ČR pro rok 2021 - 2022
podlimitní Příjem nabídek 07.05.2019 25.06.2019 09:00
Posílení zdrojů chladu
podlimitní Hodnocení 06.05.2019 03.06.2019 09:00
Výroba a dodání holografické fólie na dálniční nálepky pro emisi roku 2020 a 2021
podlimitní Hodnocení 17.04.2019 30.05.2019 10:00
Zajištění služby Microsoft AZURE Monetary Commitment
nadlimitní Vyhodnoceno 29.03.2019 03.05.2019 10:00
Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek
podlimitní Vyhodnoceno 12.03.2019 04.04.2019 11:00
„Krejcarova lávka“
podlimitní Vyhodnoceno 28.06.2018 11.02.2019 23:59
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
nadlimitní Hodnocení 14.03.2018 28.03.2019 14:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Nákup balistických vest pro útvary dohledu
nadlimitní Hodnocení 21.12.2017 09.04.2018 14:00
Rámcová dohoda na dodávky polokošil a funkčních triček pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Hodnocení 06.12.2017 19.02.2018 10:00
všechny zakázky