Veřejné zakázky Ministerstva financí

upozornění Ministerstvo financí bude od 1.7.2018 zadávat veřejné zakázky prostřednictvím národního elektronického nástroje (NEN), na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/mfcr.

To nemusí platit pro veřejné zakázky, na které se nevztahuje povinnost používání elektronického nástroje NEN dle usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek. Jedná se zejména o veřejné zakázky zadávané v dynamických nákupních systémech, u kterých bylo zadávací řízení na zavedení dynamického nákupního systému zahájeno před 1. červencem 2018 a veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 500 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky, jejichž zadávání bylo zahájeno na profilu zadavatele https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html, zde budou dokončeny.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo financí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Zadavatel v souladu s § 214 odst. 2 ZZVZ současně používá jako další platný profil zadavatele NEN, evidenční číslo profilu zadavatele je Z2016-000412.

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Celková rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE ve 4. NP VZ I
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 18.12.2019 09:00
Jednonožová řezačka
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 18.12.2019 09:00
Dodávky papíru pro výrobu poštovních známek
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2019 16.12.2019 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti podniku
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 09.12.2019 10:00
Odborná podpora IBM Power a IBM Storage Suite
nadlimitní Hodnocení 02.10.2019 25.11.2019 10:00
Digitální tiskový systém pro potisk a personalizaci papíru v nekonečném pásu, včetně zajištění servisu v režimu „Full servis“ na dobu 3 let
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
Pojištění majetku, vč. automobilů, odpovědnosti podniku a zaměstnanců
podlimitní Hodnocení 12.08.2019 15.10.2019 10:00
Dodávka a implementace bezpečnostních prvků sítě LAN
nadlimitní Hodnocení 05.08.2019 12.09.2019 09:00
Nákup pistolí pro CS ČR 2018
nadlimitní Hodnocení 14.03.2018 28.03.2019 14:00
Rámcová dohoda na dodávky softshellových bund pro příslušníky CS ČR
nadlimitní Hodnocení 26.01.2018 16.03.2018 10:00
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 21.12.2017 24.01.2018 14:00
Dodávka Personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí České republiky
nadlimitní Hodnocení 31.07.2017 26.10.2018 10:00
Nákup 28 ks vozidel pro CS ČR
nadlimitní Hodnocení 19.07.2017 24.08.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
nadlimitní Hodnocení 24.05.2016 11.07.2016 10:00
všechny zakázky