Prior information notice: Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 632451
Date sent: 16.02.2016
Publication date: 17.02.2016

Contracting authority

  • Official name: Česká republika - Ministerstvo financí
  • CRN: 00006947
  • Postal address:
    Letenská 525/15
    118 10 Praha 1 - Malá strana
  • Name of the department: MF - Odbor realizace ekologických závazků
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure