Veřejná zakázka: „Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1685
Systémové číslo: P16V00000405
Evidenční číslo zadavatele: MF-6698/2016/45
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 632451
Na základě předběžného oznámení:
Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská
Počátek běhu lhůt: 30.07.2016
Nabídku podat do: 27.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Sanace lokality Skládka tuhých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Sanace skládky tuhých dehtových kalů (TDK) – lokalita Stará Chodovská”, zpracované společností ARCH 93, spol. s r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČO: 00884774 a dle příslušných Rozhodnutí české inspekce životního prostředí.
Samotná sanace je rozdělena do dvou inženýrských objektů.
SO 01 – Sanace
Odtěžba, odstranění a likvidace tuhých dehtových kalů, odčerpání, odstranění a likvidace fenolových vod
Likvidace technologického zařízení skládky
Odstranění betonových zábran a panelů ze zpevněných ploch
Demolice a likvidace provozní budovy čerpací stanice
Sanace jímky na fenolové vody a přítoku do jímky
Sanační monitoring nesaturované zóny a pilotové stěny
V projektu zmiňovaná sanace saturované zóny, ktrá bude případně realizována po uplynutí postsanačního monitoringu není předmětem této zakázky.
SO 02 – Rekultivace
Součástí rekultivace je převrstvení sanovaného prostoru zúrodnitelnými zeminami a následné osetí. Dále bude řešeno odvedení povrchových vod a trvalé udržování hladiny vody v původní a zachované studni.
Podrobně je předmět plnění uveden v zadávací dokumentaci.
Do skládky byly ukládány tuhé dehtové kaly (dále jen TDK), které představují komplexní směs organických chemických látek jako jsou BTEX, PAU, NEL, fenol, chlorbenzeny, asfalty atd. Jedná se o nebezpečný odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – č. dle katalogu odpadů 05 06 03 – ostatní dehty. Do skládky byly do roku 1984 ukládány i hydraulické kapaliny typu Delor ze zpracovatelské části Vřesová tzn., že tuhé dehtové kaly jsou druhotně znečištěny PCB.
Skládka, dle dostupných projektových dokladů a skutečnosti představuje betonovou nádrž nepravidelného šestiúhelníku o celkovém obvodu 406 m. Plocha skládky je 9032 m2. Dle výsledků dosavadních průzkumných prací se předpokládá průměrná hloubka skládky 3,6 m a objem 32.515 m3
Dle měření Sokolovská uhelná a.s. (dále také jen SU a.s.) Sokolov je v nádrži 14.370 m3 TDK.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 53 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna zadavatele, umístěná v sídle zadavatele, Letenská 15
118 10 Praha 1, vpravo v mezipatře budovy B, v místnosti č. 97.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky